lenta

ШКОЛА

Услуги

Курсове за 7 клас

Български език и литература

200 учебни часа

Математика

200 учебни часа

Подготовката в Школа “Арете” е насочена към изпитите за елитните езикови и математически гимназии и техникуми след 7-ми клас;
за изпитите външно оценяване;
за матурите и кандидат-студентските изпити.
За всяко занимание учениците имат домашна работа, която се проверява от преподавателите.
Периодично се провеждат пробни изпити, които поставят курсистите в реална изпитна обстановка

Учениците се обучават в групи до 14 деца. Възможна е и индивидуална подготовка. Пълният курс на обучение в школа “Арете” е с продължителност 10 месеца. Школата приема ученици по време на цялата учебна година. Курсовете се провеждат в офиса на школата, на адрес:гр.София ж.к. Красно село”, ул. “Дойран” бл. №8, вх.Б, ет.1.

Курсове за 5 и 6 клас

За учениците от 5. и 6. клас организираме курсове по български език и литература и математика. Заниманията се провеждат един път седмично по три учебни часа на предмет.

Курсове за 10, 11 и 12 клас

За учениците от 10, 11 и 12 клас организираме курсове по български език и литература и математика за подготовка за матури и кандидатстване във ВУЗ.

Пробни изпити

Индивидуални уроци по БЕЛ и математика

Родителски срещи

Провеждат се индивидуално с преподавателите по съответния предмет. Школата е в постоянна връзка с родителите, с цел постигане максимален ефект от обучението на децата.
© 2002 Web Design by L.S. maatbg@abv.bg (0886) 03 93 03

© 2000 Logo Disign by Rumen Nedjalkov